Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Заходи для збереження здоров’я працівників та зниження їх захворюваності

Про критичну ситуацію в галузі щодо оплати праці

                 

21 грудня 2009 року відбулось засідання Президії Президії  профспілки  працівників охорони здоров'я України. На засіданні обговорювалось  критичну ситуацію в  галузі щодо оплати праці.


Обговоривши стан оплати праці працівників охорони здоров’я України, Президія ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України констатує, що в умовах економічної кризи працівники галузі залишаються без належного соціального захисту з боку держави, рівень реальної заробітної плати медичних працівників, який тривалий час не відповідає законодавчо визначеним гарантіям, складності та умовам праці, не тільки не зберігся, а навіть зменшився, посідаючи передостаннє 29 місце, серед галузей економіки (відстаючи від промисловості на 40-80% та від працівників освіти на 17 -30%).

Оплата праці у галузі охорони здоров’я втратила свою мотивуючу та відтворювальну функції, що призвело до значного дефіциту кадрового ресурсу через втрату престижності медичної професії (дефіцит лікарських кадрів за 2008 рік – складає 48тис.).

Президія зазначає, що відсутність єдиних підходів в оплаті праці працівників бюджетної сфери обумовили дискримінацію та несправедливу диференціацію міжгалузевого і внутрішньогалузевого характеру, особливо в охороні здоров’я. З грудня 2008 року ситуація щодо оплати праці ще й погіршилася. Зокрема, рішеннями Уряду фактично «заморожено» заробітну плату працівникам закладів охорони здоров’я. Незважаючи на неодноразові підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2009 році, посадовий оклад (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду визначеного для встановлення посадових окладів (ставок) працівників на основі ЄТС залишається у розмірі 545 грн., внаслідок чого  розмір середньої заробітної плати залишається на рівні жовтня 2008 року і складає 1300 грн.

Встановлення мінімальної заробітної плати з 1 листопада 2009 року в розмірі 744 гривні згідно з Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» без відповідного підвищення ставки першого розряду за ЄТС призвело до «зрівнялівки» в оплаті праці працівників, віднесених до 1-6 тарифних розрядів, порушення міжпосадових співвідношень та взагалі до руйнації основ в організації оплати праці працівників закладів охорони здоров’я.

Поряд з цим, останнім часом набувають масовості факти несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я

Таким чином, ситуація щодо оплати праці дійшла крайньої межі та стала основним чинником нестабільності у трудових колективах, що може призвести до небажаних подій у галузі.

Виходячи з викладеного, Президія ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Взяти до відома інформацію Голови Профспілки Коваль В.М. щодо критичного стану в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я.

2. Визнати, що дії влади щодо оплати праці працівників закладів охорони здоров’я призвели до остаточного знецінення їх праці, приниження гідності медичних працівників, посилення соціальної напруги в трудових колективах.

3. Консолідувати дії профспілкових організацій усіх рівнів щодо правового та соціального захисту працівників охорони здоров’я по відстоюванню права на гідну оплату праці, достатній життєвий рівень, використовуючи всі важелі впливу, передбачені законодавством, включаючи протестні дії

4. Керівникам  територіальних організацій Профспілки:

- довести рішення Президії ЦК Профспілки до членів профспілки;

- направити вимоги трудових колективів про підвищення заробітної плати медичним працівникам, встановлення з 1 січня 2010 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ виходячи з розміру І тарифного розряду працівника на рівні мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

5. Голові Профспілки Коваль В.М.:

- звернутися до Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. щодо термінового проведення зустрічі з членами Президії ЦК Профспілки щодо стану в оплаті праці працівників охорони здоров’я;

- довести прийняте рішення Президії ЦК Профспілки до відома Президента України, Голови Верховної Ради України, керівництва Міністерства охорони здоров’я України.

6. У разі ігнорування вимог членів Профспілки щодо оплати праці до 15 січня 2010 року, визначитися із конкретною датою проведення Всеукраїнської акції протесту.

7. Забезпечити здійснення громадського контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, проведенням індексації грошових доходів працівників закладів охорони здоров’я та вжиття заходів щодо стягнення невиплаченої заробітної плати у судовому порядку.

8. Активізувати співпрацю організацій Профспілки всіх рівнів з територіальними органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України з питань додержання норм трудового законодавства.

9. Звернутися до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. з пропозицією невідкладного розгляду законопроекту про Основні засади діяльності у сфері охорони здоров’я (реєстр № 5054 від 20.08.2009).

10. Постанову оприлюднити на офіційному сайті Профспілки та у ЗМІ.

11. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову Профспілки Коваль В.М. та керівників організацій Профспілки.

 Голова Профспілки                                                     В.М.Коваль

Про умови оплати праці медичних та інших працівників

                 МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                             Н А К А З                           02.06.2003  N 145

                                                          Зареєстровано в Міністерстві 
                                                          юстиції України
                                                          27 червня 2003 р.
                                                          за N 523/7844
 

       Про умови оплати праці медичних та інших працівників
        за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів
        з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо
           небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб
 

     На виконання  пункту  1  постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р.  N 791  "Про реалізацію  статті 40 Закону  України  "Про  захист населення від інфекційних хвороб"

Н А К А З У Ю:

     1. Установити такий порядок оплати праці за період  роботи  з
ліквідації  епідемій  і  спалахів  інфекційних  хвороб,  а також в
осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб:

     1.1. За умови встановлення Кабінетом Міністрів України в  цих
осередках   на   відповідних   територіях   карантину  в  порядку,
визначеному статтею 29 Закону України "Про  захист  населення  від
інфекційних хвороб":
     а) медичним та іншим працівникам закладів (відділень) охорони
здоров'я,   які  безпосередньо  зайняті  ліквідацією  епідемій  та
лікуванням захворювань людей,  здійснюються доплати до  заробітної
плати  в розмірі трьох схемних посадових окладів (тарифних ставок)
пропорційно відпрацьованому часу.  Медичним та іншим  працівникам,
які  зайняті  на  інших  роботах з ліквідації епідемій і спалахів,
здійснюються доплати до заробітної плати в  розмірі  двох  схемних
посадових  окладів  (тарифних  ставок) пропорційно відпрацьованому
часу.
     Перелік посад   працівників,   яким  здійснюється  доплата  в
розмірі  трьох  або  двох  посадових  окладів  (тарифних  ставок),
затверджується Міністерством охорони здоров'я України;
     б) працівникам  науково-дослідних  інститутів  та  навчальних
закладів,  які  мають науковий ступінь та безпосередньо зайняті на
роботах в епідемічному  вогнищі  з  ліквідації  захворювань  серед
людей  на  особливо  небезпечні  і  небезпечні інфекційні хвороби,
здійснюються доплати до заробітної плати в розмірі трьох посадових
окладів  без  врахування  доплат  і  надбавок,  що встановлені для
відповідних   працівників    науки    та    освіти,    пропорційно
відпрацьованому часу;
     в) працівникам,  які залучаються закладами  охорони  здоров'я
для  проведення  консультацій  хворим  на  особливо  небезпечні  і
небезпечні  інфекційні  хвороби,  оплата  праці  здійснюється   за
ставками погодинної оплати праці, збільшеними в три рази.

     1.2. У  всіх  інших  випадках  оплата праці медичних та інших
працівників закладів  (інфекційних:  лікарень,  відділень,  палат,
кабінетів)   здійснюється   відповідно   до   умов  оплати  праці,
визначених згідно з чинним законодавством.

     2. Оплата праці  медичних  та  інших  працівників  за  період
роботи  з  ліквідації  епідемій  і  спалахів інфекційних хвороб, а
також  в  осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних
хвороб  здійснюється  за рахунок асигнувань на охорону здоров'я та
додаткових  асигнувань  на  проведення  протиепідемічних заходів з
державного  та  місцевих  бюджетів. Виділення додаткових коштів на
оплату  праці за рахунок асигнувань на проведення протиепідемічних
заходів   здійснюється   у   встановленому  Міністерством  охорони
здоров'я  і  Міністерством  фінансів  порядку витрачання бюджетних
асигнувань  на  заходи  з  боротьби  з  епідеміями, оплату праці й
відрядження  медичних  та  інших  працівників,  які  направлені на
боротьбу з епідеміями.

 Міністр                                                                М.М.Папієв

 

Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів,головам первинних профспілкових організацій

З метою забезпечення безперебійної роботи лікувально-профілактичного закладу в період оголошеного Урядом України карантину, пов’язаного з епідемією грипу у Львівській області, запобігання захворювання медичного персоналу на ГРВІ та грип, здійснення необхідних заходів з охорони праці медичних працівників  обласний комітет Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України пропонує:>

1. Утворити спільні комісії адміністрації та профспілкового комітету по перевірці стану здоров’я працівників лікувально-профілактичного закладу, виявленню ознак їх захворювання на ГРВІ та грип. До складу комісії включити також довіреного лікаря та голову комісії по соціальному страхуванню.

2. На підставі висновків спільної комісії щодо виявлених у працівників ознак захворювання на ГРВІ та грип забезпечити таких працівників профілактичними та лікувальними лікарськими засобами, які є в розпорядженні лікувально-профілактичної установи а також засобами дезинфекції.

3. Організувати облік лікарських засобів, що видані працівникам з фонду лікувально-профілактичної установи.

Звернення Первинним профспілковим організаціям Львівської обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я України

Первинним профспілковим організаціям Львівської обласної організації Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів Львівської області

З В Е Р Н Е Н Н Я

 

            Українські лікарі, середній та молодший медичний персонал в черговий раз виявляють професіоналізм, громадянську відповідальність та людську мужність, коли чесно працюють в епідемічних вогнищах із захворюваності на ГРВІ та грип.

У епідемічній ситуації, яка має місце у Львівській області, Президія Львівської обласної організації Професійної спілки працівників охорони здоров’я України звертається до медичних працівників, первинних профспілкових організацій, профспілкових комітетів, головних лікарів лікувально-профілактичних закладів з закликом мобілізувати всі зусилля для здійснення комплексу заходів щодо забезпечення належних умов праці всіх категорій працівників лікувально-профілактичних закладів Львівської області. З цією метою використовувати весь наявний організаційний, фінансовий, правовий та кадровий потенціал первинних профспілкових організацій працівників охорони здоров’я.

Шановні колеги!

 Працівники охорони здоров’я Львівщини працюють в умовах підвищеного ризику для здоров’я та потребують нашої уваги та допомоги.

Зобов’язуємо профспілкові комітети:

1. Вжити заходів для збереження здоров’я працівників та зниження їх захворюваності. З цією метою організувати надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я із залученням довірених лікарів, в тому числі забезпечення профілактичними та лікувальними лікарськими засобами, які надходять до лікувально-профілактичних закладів, а також засобами дезінфекції;

2. Здійснити облік медичних працівників, які захворіли на ГРВІ та грип. Надавати їм підтримку та допомогу, в тому числі матеріальну за рахунок профспілкового бюджету;

3. Щодо робочого часу і часу відпочинку -  організувати контроль та належний облік фактичного відпрацьованого робочого часу, а також  сприяти наданню компенсацій за надурочні роботи.     

            У разі роботи окремих категорій працівників в режимі тривалості робочої зміни 24 години - організувати місця для відпочинку та гаряче харчування, додаткові інструктажі з охорони праці;

            4. Звернутись до підприємців та їх об’єднань по благодійну допомогу працівникам охорони здоров’я для забезпечення зазначених заходів.

 

            Президія Львівської обласної організації Професійної спілки працівників охорони здоров’я України звертається до Всеукраїнського Товариства Червоного Хреста з проханням надати посильну цільову допомогу працівникам охорони здоров’я Львівщини.

           

            З повагою

Президія Львівської обласної організації Професійної спілки працівників охорони здоров’я України

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

24.05.24
Жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік — постанова Уряду Посилання: (www.umj.com.ua/uk/novyna-254229-zhinki-z-medichnoyu-osvitoyu-mayut-stati-na-vijskovij-oblik-post
21.05.24
П А М " Я Т А Є М О !
усі новини

Календар подій

Попередні May - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 01
02
030405
06
07
08
09
10
1112
1314
15
16
17
1819
20
21
2223
24
25
2728293031 

Фотодокументи