Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Соціальний захист жінок

Про новорічні подарунки

Про новорічні подарунки

Допомога при народженні - 2011

Допомога матерям-одиначкам

Про надання підтверджуючих документів одинокій матері в зв’язку з додатковою оплачуваною відпусткою

Про надання підтверджуючих документів одинокій матері в зв’язку з додатковою оплачуваною відпусткою

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» одинока мати має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 10 та 17 календарних днів, а саме такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

На практиці дуже часто виникає проблема з надання такої відпустки розлученій жінці, оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.

Одним із документів для підтвердження того, що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав; рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини; ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів тощо.

Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт, складений постійною комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи комісією профкому первинної профспілкової організації, яка займається захистом прав жінок, а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

З метою мотивації профспілкового членства, надання практичної допомоги члену профспілки вважаємо за доцільне за умови потреби надавати такі акти. Зразок акту комісії додається. ФПУ пропонує керуватись роз’ясненням Міністерства праці та соціальної політики (Лист від 19 травня 2009 року № 5565/0/14-09/13).

В.Пророк, головний спеціаліст з питань правової роботи
юридичного департаменту  апарату ФПУ в Кіровоградській області

Зразок

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РІВНОСТІ ПРАВ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

А  К  Т

обстеження сімейного стану члена профспілки Іванової Л.І.
щодо відсутності участі батька у  вихованні дитини

Ми, члени комісії в складі (…………….), вивчивши факти участі чоловіка Іванової Л.І. – Іванова С.А., батька її дитини - Іванової С.С., шляхом опитування сусідів по квартирі (……………..) та спілкування  з вчителями, де навчається дитина, встановили, що гр. Іванов С.А. ніякої участі у вихованні дитини не бере.

Члени комісії:                                                     ____________________

____________________

____________________

Про новорічні подарунки

Про новорічні подарунки

Допомога при народженні - 2011

Допомога матерям-одиначкам

ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лист від 19.02.2010 р. №48/13/116-10

 

У Департаменті з питань державного регулюван­ня заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення та повідомляється.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному за­кладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу за­конів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може переви­щувати 17 календарних днів (із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2009 року № 1343-VI).

Відповідно до статті 58 Конституції України за­кони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому тривалість невикориста­них соціальних додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, за минулі роки, тобто до введення в дію з 1 січня 2010 року Закону України «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

Якщо одинока мати у 2010 році бере соціальну відпустку за 2009 рік, то вона має бути надана їй тривалістю 7 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад тривалість щорічної відпустки, передбаченої статтями 6, 7 і 8 Закону «Про відпуст­ки», а також понад тривалість щорічних відпусток, встановлених іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному стат­тею 11 цього Закону.

Оскільки зазначена відпустка є соціальною від­пусткою і не належить до виду щорічних, то вона може надаватися у будь-який час протягом кален­дарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитинидо чи після.

У разі коли працівник, який має право на со­ціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має пра­во використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону України «Про відпустки».

Законодавством не передбачено строку дав­ності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей.

Директор Департаменту О. Товстенко


З 2010 року відпустка на дітей надається тривалістю 10 календарних днів

З 1 січня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. № 1343-\/І, згідно з яким тривалість додаткової відпустки на дітей збіль­шено до 10 календарних днів (до змін — 7 кален­дарних днів), а за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки — до 17 календарних днів (раніше — 14 календарних днів). Відповідні зміни внесено як до ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, так і до ст. 1821 Ко­дексу законів про працю України від 10.12.71 р.

Нагадаємо, що додаткова відпустка на дітей на­дається жінці, яка працює та має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі три­валого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку.

Зауважимо: у зв'язку з тим, що відпустка на ді­тей не належить до щорічних, а є соціальним видом відпусток, вона надається в будь-який час календарного року, а не за відпрацьований робочий рік. Інакше кажучи, працівник має право на її використання в повному обсязі незалежно від відпрацьованого часу в році. Таким чином, пра­во на тривалість відпустки в підвищеному розмірі настане вже з 01.01.2010 р.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

20.06.24
Львівський медуніверситет відкриває нові спеціальності
20.06.24
Пенсійний фонд України інформує щодо алгоритму здійснення виплати за листком непрацездатно
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
030405
06
07
0809
10
111213141516
17
18
19
20
212223
24252627282930

Фотодокументи