Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Оплата праці при наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз

Питання,  які потребували врегулювання

У галузі охорони здоров'я нагального вирішення потребувало таке комплексне питання, як удоско­налення порядку визначення умов оплати праці працівників медичних закладів із діагностики, надання лікувально-профілактичної допомоги та лікування хворих на туберкульоз. А саме: не існувало підзаконних нормативно-правових актів щодо умов реалізації п. 1 постанови КМУ від 16.02.11 р. № 123 «Про дякі заходи щодо під­вищення престижності праці медичних праців­ників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз».

Зокрема, цією Постановою передбачено підви­щення посадових окладів та встановлення над­бавки за тривалість безперервної роботи мед­працівникам, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз. Проте не було врегу­льовано питання, за якими саме посадами та в яких медичних закладах слід застосовувати ці норми. А ще виникали питання щодо порядку встановлення підвищення посадових окладів (зокрема, ураховувати чи ні при цьому інші підвищенння) та стосовно критеріїв установлення розміру надбавки за тривалість безперервної роботи.

Проблему вирішено шляхом унесення змін до відповідних наказів МОЗ.

 

Питання, які врегульовано

 

Унесено зміни до Переліку спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим на туберкульоз

Тепер після доповнення Переліку спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних під­розділів закладів охорони здоров'я, які здійс­нюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 16.07.09 р. № 514 (далі - Наказ № 514), до лі­карняних лікувально-профілактичних закладів належать ще й лікарні «Хоспіс» для хворих на туберкульоз.

Із Переліку структурних підрозділів лікарня­них, амбулаторно-поліклінічних та санаторно- курортних лікувально-профілактичних закла­дів охорони здоров'я, затверджених Наказом № 514, вилучено багатопрофільні заклади. Це означає, що віднині впорядковано перелік протитуберкульозних закладів, розроблений відповідно до вимог ст. 1 Закону від 05.07.01 р. № 2568-І І І «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз».

Зазначені зміни, що набули чинності з 22.08.11 p.,унесено наказом МОЗ від 25.07.11 р. № 433

 

Конкретизовано, у яких закладах, за якими посадами та в яких розмірах підвищуються посадові оклади та встановлюється надбавка за тривалість безперервної роботи

 

Звертаємо увагу: унесення наказом Мінсоцполіти ки та МОЗ від 19.07.11 р. № 284/424 (набув чин­ності з 19.08.11 р.) суттєвих змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затвер­джених спільним наказом Мінпраці та соцполіти ки та МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519 (далі - Умо­ви № 308/519) вирішує такі питання:

 

•   окремо для закладів, які надають допомогу хворим на заразну форму туберкульозу, та окремо для закладів, які надають допомогу при активній його формі, визначено поса­ди, для яких установлюється надбавка за тривалість безперервної роботи, установлено максимальний розмір такої надбавки, а та­кож диференційовано розміри цієї надбавки залежно від стажу роботи (зміни до пп. 4.1.1 розд. 4 Умов № 308/519);

 

•   уточнено (шляхом доповнення приміткою до пп. 4.1.1 розд. 4 Умов № 308/519), що перелік спеціалізованих закладів охорони здоров'я та структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберку­льозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, визнача­ється згідно з Наказом № 514. У свою чергу, перелік структурних підрозділів протитуберку­льозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз відтепер слід визначати згідно з наказом МОЗ від 18.08.10 р. № 684 (далі - Наказ № 684). Це означає, що проблемне питання щодо ви­значення переліку закладів (підрозділів), у яких установлюється надбавка за тривалість безпе­рервної роботи для спеціалізованих закладів, які надають медичну допомогу хворим на ту­беркульоз, вирішено.

Унесено зміни до додатка 3 до Умов № 308/519. Так, нова редакція позиції 4.1 таблиці цього до­датка дозволяє здійснювати підвищення по­садових окладів (ставок) на 30 % у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці за всіма посадами та всім працівникам незалежно від їх найменування, якщо вони працюють у наведених у цій позиції закладах та підрозділах.

Окрім того, таблиця доповнюється позиціями 5 та 5.1, відповідно до яких для визначених у них посад та в закладів з'явилась можливість підви­щувати посадові оклади (ставки) на 60 %.

Шляхом доповнення додатка 3 примітками впо­рядковується проблемне питання щодо визна­чення посад та медичних закладів, у яких уста­новлюються підвищені посадові оклади (став­ки) у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці. Редакція приміток аналогічна редакції при­міток до пп. 4.1.1 розд. 4, тобто перелік спеціалі­зованих закладів охорони здоров'я та структур­них підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на туберкульоз, слід визначати згідно з Наказом № 514. У свою чергу, перелік структурних підроз­ділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз відтепер визначається відповідно до Наказу № 684.

Що стосується підвищення посадових окладів (ставок) на 30 % за умови праці, то воно вста­новлюється для всіх посад незалежно від їх на­йменування.

Підвищення на 60 % здійснюється для таких працівників: лікарі незалежно від найменування посад, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою незалежно від найменуван­ня посад, професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у структурних підрозділах протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз.

 

Застосовуються вищенаведені зміни з  01.07.11 р.

Ганна Лобатюк

Баланс-Бюджет № 39 26 вересня 2011 року

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи