Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Лист МОЗ щодо надбавки за вислугу років ві 02.02.11р.

 

ЛИСТ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.11 р. № 10.02.2011/308

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ   НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ЛІКАРЯМ І ФАХІВЦЯМ ІЗ БАЗОВОЮ ТА    НЕПОВНОЮ   ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

                                                       (Витяг)

 

<...>

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 29.12.09 р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лі­карям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я», із змінами, лікарям та працівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою держав­них та комунальних закладів охорони здоров'я (в т. ч. і госпрозрахункових підрозділів держав­них та комунальних закладів охорони здоров'я) з 1 січня 2010 року встановлюється надбавка за вислугу років у розмірі від 10 до 30 відсотків до посадового окладу в залежності від стажу роботи (понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків).

<...>

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою призначаються на посади середнього ме­дичного персоналу у закладах охорони здоров'я згідно з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я від 25.12.92 р. № 195 «Про затверджен­ня Переліку вищих і середніх спеціальних на­вчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фар­мацевтичною діяльністю» (далі - Наказ № 195).

Атестація вказаних працівників проводиться від­повідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я від 23.11.07 р. № 742 «Про атестацію мо­лодших спеціалістів з медичною освітою».

Зокрема, обіймати посаду статистика медично­го мають право фахівці з економічною освітою, економіко-статистичною, інженерно-економічною і статистичною освітою після закінчення серед­нього спеціального навчального закладу, вищого навчального закладу зі строком навчання 4 роки і більше.

Відповідно до п. 1 приміток до розділу IV Наказу № 195 фахівці з середньою спеціальною освітою, що ддо роботи в установах охорони здоров'я до 1 січня 1993 року відповідно на по­садах середніх медичних і фармацевтичних пра­цівників, в порядку, передбаченому наказами МОЗ СРСР від 09.09.64 р. № 496 (додаток 3), від 21.10.74 р. № 990 і від 13.07.89 р. № 418, зберіга­ють право на допуск до роботи на посадах, які вони обіймали на 01.01.93 р. - подальший пере­хід на інші посади можливий тільки у відповід­ності з вимогами даного наказу.

Рентгенлаборанти - фахівці з немедичною осві­тою після закінчення рентгенівського технікуму, медичного електротехнічного технікуму за спе­ціальністю «рентгенівська справа».

Відповідно до розділу III примітки 2 до Наказу № 195 до роботи на посадах середнього медич­ного і фармацевтичного персоналу (крім посад фельдшерів і акушерок) допускаються також осо­би, які не одержали спеціальної освіти у відповід­них середніх спеціальних навчальних закладах СРСР, але які працювали на таких посадах до 1 жовтня 1972 року.

Таким чином, особи, які працюють на посадах фахівців з базовою та неповною вищою медич­ною освітою усіх спеціальностей у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, мають право на встановлення надбавки за вислугу ро­ків та зарахування часу роботи на цих посадах до стажу роботи, який дає право на встанов­лення надбавки за вислугу років тільки у разі прийняття їх на вказані посади у відповідності з вимогами наказу Міністерства охорони здоров'я від 25.12.92 р. № 195.

Тобто працівник з економічною освітою, який обіймає посаду медичного статистика, має право на встановлення надбавки за вислугу років, вод­ночас працюючи на посаді економіста, права на зазначену надбавку не має.

Заступник Міністра                                                                              С. КОПИТОВ

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

23.09.21
Стартував перший медсестринський форум
21.09.21
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРОФСПІЛКИ
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15
16171819
20
21
22
23
242526
27282930 

Фотодокументи