Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Методичні рекомендації громадським інспекторам праці

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань організації роботи громадських інспекторів праці

З метою посилення громадського контролю на підприємствах.в установах,організаціях області за дотриманням чинного трудового законодавства України,Федерацією профспілок України запроваджено інститут громадських інспекторів праці профспілок.

Громадський контроль профспілок здійснюється громадськими інспекторами праці профспілок,до яких належать правові/головні/ інспектори праці профспілок,члени виборних органів профспілок,їх об"єднань,повноважні представники цих органів/далі - громадські інспектори праці.

Громадськими інспекторами праці можуть бути дієздатні особи,які пройшли спеціальний курс навчання,обрані,призначені чи наділені виборними органами профспілок,їх об"єднань згідно з їх статутами відповідними повноваженнями.

Громадські інспектори праці у своїй діяльності керуються Конституцією України,Законом України „ Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності",Кодексом законів про працю України,іншими законами та нормативно-правовими актами,статутами та рішеннями виборних органів членських організацій Об'єднання профспілок Львівщини,а також Порядком організації роботи громадських інспекторів праці профспілок,затвердженими постановою Президії ФПУ ./надалі Порядок/.

Громадські інспектори праці для здійснення своєї діяльності повинні пройти спеціальний курс навчання у порядку та строки,визначені Порядком навчання громадських інспекторів праці профспілок,затвердженими постановою Президії ФПУ.

Організація діяльності та керівництво громадськими інспекторами праці здійснюється Об'єднанням профспілок Львівщини,яке зобов"язане забезпечувати їх систематичне навчання,створювати належні умови для роботи,виконання функціональних обов'язків та завдань.

Громадські інспектори праці для здійснення своєї діяльності отримують від територіального профоб'єднання посвідчення встановленого зразка на час надання їм таких повноважень.

Громадські інспектори праці діють в межах повноважень територіального профоб'єднання.

Громадські інспектори праці проводять перевірки додержання роботодавцями законодавства про працю на підприємствах,в установах та організаціях області незалежно від форм власності та виду діяльності та галузевої належності,де працюють члени профспілок, на підставі доручень територіального профоб'єднання або з власної ініціативи.

Основними завданнями громадських інспекторів праці профспілок є: а/ здійснення на підприємствах,в установах,організаціях громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та про профспілки;

б/ забезпечення правового захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілок та законних інтересів профспілкових організацій від протиправних дій роботодавців;

в/ сприяння усуненню виявлених порушень законодавства про працю та законодавства про профспілки;

г/ конструктивна взаємодія з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Львівській області,органами державної влади та місцевого самоврядування,роботодавцями.

Громадські інспектори праці мають право: і

а/ за умови пред'явлення скерування територіального профоб'єднання та посвідчення безперешкодного доступу та огляду виробничих,службових та інших приміщень підприємств,установ,організацій області,де працюють члени профспілок;

б/ у межах питань,що підлягають перевірці,вимагати та одержувати від роботодавця,іншої посадової особи копії наказів,розпоряджень,відомості про виплату заробітної плати,інші документи,пояснення щодо умов праці,виконання колективних договорів та угод,додержання норм законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

в/ складати акт перевірки стану додержання вимог законодавства про працю та вимагати усунення виявлених порушень;

г/ вносити роботодавцям підприємств,установ,організацій,органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень,що є обов'язковими для розгляду,та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді;

д/ у разі невиконання роботодавцем подання про усунення порушень надсилати інформацію і матеріали перевірки Територіальній державній інспекції з питань праці у Львівській області;

ж/ надавати безоплатну правову допомогу працівникам,здійснювати пропаганду правових знань;

з/ приймати участь у проведенні нарад з питань координації роботи спільно з правовими інспекторами праці та державними інспекторами праці.

Громадські інспектори праці діють в межах повноважень,наданих Порядком,та зобов'язані:

а/ невідкладно інформувати про виявлені порушення законодавства про працю територіальне профоб'єднання для вжитя ним системних заходів щодо їх усунення;

б/ співпрацювати з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Львівській області щодо здійснення контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю;

в/ постійно контролювати виконання подань роботодавцями та органами,яким вони були скеровані до виконання;

г/ надавати в установленому порядку відомості про результати своєї роботи територіальному профоб"єднанню ,у тому числі для включення їх до звіту про правозахисну роботу ОПЛ;

д/ надавати інформацію про порушення прав профспілок для внесення в Реєстр порушень прав профспілок ФПУ.

Оплата праці громадських інспекторів праці профспілок на час проведення перевірок дотримання чинного трудового законодавства України регулюється положеннями

колективного договору того підприємства,установи,організації,виборний орган яких,їх обрав,призначив чи наділив відповідними повноваженнями.

У разі невиконання громадськими інспекторами праці належним чином роботи з контролю за додержанням законодавства про працю,зловживання своїм становищем або у випадку скоєння ними під час виконання цієї роботи протиправних дій,за рішенням профспілкового органу,що надів відповідні повноваження,вони можуть бути позбавлені права виконувати роботу громадського інспектора праці з вилученням посвідчення громадського інспектора праці.

Дії громадських інспекторів праці можуть бути оскаржені до профспілкового органу,що надав відповідні повноваження.

                                                                                             Відділ правової роботи

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

14.09.21
Зміни до постанови № 1236
10.09.21
Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС не підтримав одіозний антитрудовий законопроект
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15161718
20212223242526
27282930 

Фотодокументи