Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

IХ. Кошти і майно «Облпрофорганізації»

«Облпрофорганзація» має повну фінансову самостійність в межах, які визначені Статутом «Профспілки», цим Положенням та профспілковим бюджетом, який затверджується пленумом обласного комітету «Облпрофорганізації».

Кошти «Облпрофорганізації» формуються:

  • із вступних та щомісячних членських внесків, благодійних внесків, пожертвувань підприємств і організацій, приватних осіб, іноземних партнерів та на інших підставах, не заборонених законодавством;
  • коштів, що надходять від роботодавців за колективними договорами та угодами
  • коштів, які надходять від фонду державного соціального страхування.

Щомісячні членські внески встановлюються у такому розмірі:

  • для працюючих членів «Профспілки» - 1% з усіх видів заробітку
  • для студентів, які навчаються за державним замовленням та на контрактній основі - 0,5% від стипендії
  • непрацюючих пенсіонерів — 0,5% від пенсії.

Порядок сплати членських внесків визначає обласний комітет «Облпрофорганізації».

Вступні внески до «Профспілки» сплачуються в розмірі 1% від зарплати чи стипендії.

Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК «Профспілки» встановлюється з’їздом «Профспілки» в розмірі не менше 3 відсотків ( в т.ч. 1% ФПУ).

Профспілкові органи первинних профспілкових організацій «Облпрофорганізації» на своїх засіданнях визначають розмір відрахувань від членських профспілкових внесків, які є обов'язковими для Статутної діяльності та утримання профспілкових органів усіх рівнів, при цьому не менше 30 відсотків внесків перераховується до обласного комітету «Облпрофорганізації».

Збори первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення обласному комітету «Облпрофорганізації» додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм і фондів.

При створенні первинними профорганізаціями райкомів, міськкомів, рад - такі структури фінансуються додатково цими організаціями із свого бюджету.

У разі неперерахування внесків до обласного комітету «Облпрофорганізації» в установленому розмірі більше 3-х місяців, профспілкове членство припиняється.

Кошти, що надходять від вступних і членських профспілкових внесків та з інших джерел, і кошти, котрі відраховуються первинними профспілковими організаціями обласному комітету «Облпрофорганізації», витрачаються згідно з бюджетом, затвердженим пленумом обласного комітету «Облпрофорганізації».

Право розпоряджатися коштами і майном «Облпрофорганізації» належить обласному комітету «Облпрофорганізації», який регулярно звітує щодо їх доцільного використання перед членами «Профспілки», несе відповідальність за своєчасне надходження коштів, збереження майна та їх правильне використання.

«Облпрофорганізація» володіє, користується і витрачає належні їй грошові кошти і майно на правах власності.

Власністю «Облпрофорганізації» є кошти від надходження членських внесків, будинки, споруди, інвентар, обладнання та майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, необхідні для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом «Профспілки» та цим Положенням.

Члени «Профспілки» не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями «Облпрофорганізації» та її виборних органів, як і «Облпрофорганізація» та її виборні органи не відповідають своїми коштами та майном за зобов’язання членів «Профспілки».

«Облпрофорганізація» має право вміщувати вільні кошти у банки, в тому числі через створені ними кредитні спілки.

Майно «Облпрофорганізації» не підлягає розподілу між членами «Профспілки» і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів «Профспілки».

Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності «Облпрофорганізації», її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішенням обласного комітету «Облпрофорганізації».

Майно «Облпрофорганізації» без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності «Облпрофорганізації» гарантується законодавством України. Позбавлення «Облпрофорганізації» права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське володіння, може мати місце лише за рішенням суду, на підставах, визначених законом.

При виході із «Профспілки» її окремих членів кошти і майно не повертаються.

У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про її майно і кошти приймає вищий за підпорядкуванням профспілковий орган.

Організаційні ланки «Облпрофорганізації», що мають заборгованість по сплаті членських внесків за один квартал, а також їх представники у профспілкових органах «Облпрофорганізації», автоматично позбавляються права голосу на засіданнях обласного комітету «Облпрофорганізації». Після ліквідації заборгованості це право їм повертається.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

20.06.24
Львівський медуніверситет відкриває нові спеціальності
20.06.24
Пенсійний фонд України інформує щодо алгоритму здійснення виплати за листком непрацездатно
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
030405
06
07
0809
10
111213141516
17
18
19
20
2223
24252627282930

Фотодокументи