Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Зміни до Бюджетного Кодексу (07.07.2011р.)

 

            РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

      . Так, з метою відпрацювання нових э організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективтивності та доступності медичного обслуговування населення і які є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України, прийнято Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, э Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011 р. № 3612-VI (далі - Закон № 3612).

        Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров'я передбачає проведення протягом 2011 —2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу:

 - підвищити рівень медичного обслуговування  населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;

- впровадити підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах  та їх фінансового забезпечення;

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров'я у пілотних регіонах.

   Як зазначено у ст. 1 Закону № 3612, реалізація с пілотного проекту передбачає: —створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров'я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування шляхом відокремлення (або і об'єднання) закладів охорони здоров'я, які задовольняють потреби населення у первинній, вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі:

- організацію та забезпечення функціонування з у пілотних регіонах центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для задоволення потреб населення у такій медичній допомозі;

- перепрофілювання закладів охорони здоров'я пілотних регіонів, шо надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;

- організацію діяльності у пілотних регіонах гос­пітальних округів, як: повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) і медичної допомоги;

- створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;

- перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров'я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу на тери­торії зазначених регіонів;

- розмежування видатків між місцевими бю­джетами на охорону здоров'я за видами медичної допомоги;

- здійснення починаючи з 2012 року фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах за видами медичної допомоги відповідно до договорів про медичне обслуговування насе­лення;

- запровадження починаючи з 2012 року систе­ми індикаторів якості первинної, вторинної (спеці­алізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які враховуються під час оцінювання якості медичної допомоги від­повідного виду;

- застосування елементів програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров'я за відповідними видами медичної допомоги.

    Учасниками пілотного проекту є заклади охоро­ни здоров'я незалежно від виду і типу, які здійсню­ють медичне обслуговування на території пілотних регіонів згідно з вимогами Закону № 3612, а також центральний орган виконавчої влади у сфері охоро­ни здоров'я, місцеві державні адміністрації та орга­ни місцевого самоврядування пілотних регіонів.

Передбачається, що з метою виконання вимог Закону № 3612 комунальні заклади охорони здоров'я у пілотних регіонах можуть бути реорга­нізовані у комунальні некомерційні підприємства або комунальні некомерційні установи, основною метою яких є здійснення медичного обслуговування населення без мети одержання прибутку.

У зв'язку з цим до розд. VI Прикінцевих та пере­хідні положень БКУ внесено відповідні зміни, яки­ми передбачені особливості здійснення видатків на охорону здоров'я на період реалізації вимог Закону № 3612 а саме:

1)         Кабінет Міністрів України має право змінювати розмежування видатків на охорону здоров'я між міс­цевими бюджетами пілотних регіонів, встановлене ст. 89 та 90 БКУ га визначати особливості фінан­сового забезпечення закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту;

2)          видатки загального фонду місцевих бюджетів пілотних регіоні»; на охорону здоров'я визнано за хищеними;

3)         до видатків що здійснюються з обласних бю­джетів, бюджету міста Києва та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на­лежать видатки на вторинну (спеціалізовану), тре­тинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (заклади охорони здоров'я пілотних регіо­нів, які забезпечують надання відповідно вторинної (спеціалізованої), третинної(високоспеціалізованої; та екстреної медичної допомоги).

 

До видатків, що здійснюються з районних бю­джетів, бюджетів міст обласного значення, бюджету міста Києва та враховуються при визначенні обся­гу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на на первинну медичну допомогу ( центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги).

 

Як бачимо, найближчим часом систему охорони здоров'я чекає чимало змін. До речі, у МОЗ уже зараз триває активна робота над підготовкою нормативної бази за створення єдиної системи екстреної медично; допомоги на території пілотних регіонів.

 

 

Бюджетна бухгалтерія № 33 (225) 5 вересня 2011р.

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

14.09.21
Зміни до постанови № 1236
10.09.21
Парламентський Комітет з питань інтеграції до ЄС не підтримав одіозний антитрудовий законопроект
усі новини

Календар подій

Попередні September - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
01
02
03
0405
06
07
08
09
10
1112
13
14
15161718
20212223242526
27282930 

Фотодокументи