Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Протокол зустрічі Мінсоцполітики і СПО

                                      ПРОТОКОЛ

зустрічі Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка з представниками Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

 Мінсоцполітики                                                                           2 квітня 2012 року

 ПРИСУТНІ:

від Мінсоцполітики, інших органів виконавчої влади та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування: Коломієць В.М., Маслаков В.О., Петрашко П.Г., Акопян В.Г., Бондар О.В., Скібінський Е.В.,Зайчук Б.О., Петросов В.Г., Іванчак В.М., Товстенко О.П., Клименко А.А.,Підлужна Н.В., Потапов С.Г., Тарабукіна І.І., Шамбір М.І., Прутенко О.В., Мущинін В.В.,  Постоюк О.О., Рябоконь С.І., Пилипчук О.Д., Лютер Т.В.

від СПО профспілок: Кулик Ю.М., Волинець М.Я., Кондрюк С.М., Осовий Г.В.,  Бабич В.В., Башкірєва Г.М., Гайдук Г.М., Гребінь Т.М., Єфіменко О.І., Іванкевич В.В., Козубов В.П., Колосюк Г.В., Корнілов С.В., Левицька Н.А.,  Брязгунова О.Ю.,              Малій О.І., Мірошниченко Д.Т., Нікітіна Т.В., Оверковський Б.М., Онищук А.С., Приходько В.І., Резніченко В.П., Сібільов В.Д., Стародуб М.М., Степаненко О.А., Тьоткін В.І., Хмарний О.Т., Швець І.М., Юдічева Н.І.

 І. СЛУХАЛИ: про підвищення мінімальної заробітної плати до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести нараду для презентації пропозицій СПО профспілок щодо підвищення мінімальної заробітної плати до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, з метою їх обрахунків Мінсоцполітики, а також щодо запровадження нового соціального стандарту – раціонального (мінімального) споживчого бюджету для працюючої особи.

 ІІ. СЛУХАЛИ: про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі законодавчо визначеної величини мінімальної заробітної плати.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Створити спільну робочу групу із включенням до її складу представників Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономрозвитку та СПО профспілок, якій доручити обрахувати пропозиції СПО профспілок щодо встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі законодавчо визначеної величини мінімальної заробітної плати з урахуванням економії бюджетних коштів на виплату допомоги малозабезпеченим, житлових субсидій та сплати податків.

2.2. Мінсоцполітики підготувати звернення до СПО профспілок, Мінфіну та Мінекономрозвитку щодо надання кандидатур до складу зазначеної у п. 2.1 робочої групи.

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: про забезпечення законодавчо гарантованого розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних працівників до рівня середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, оплати праці спеціалістів системи освіти – до розміру середньомісячної заробітної плати у галузях економіки.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Робочій групі, створеній відповідно до п. 2.1 цього Протоколу, розробити критерії для педагогічних, науково-педагогічних працівників, посадові оклади (ставки заробітної плати) яких встановлювати на рівні середньої (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, а також критерії для спеціалістів системи освіти, оплату праці яких встановлювати у розмірі середньомісячної заробітної плати у галузях економіки.

3.2. Робочій групі звернутись до МОНмолодьспорту про надання пропозицій із зазначеного питання, а також пропозицій щодо можливості зменшення витрат з метою спрямування їх на надання працівникам галузі освіти можливості збільшення свого заробітку.

 

ІV. СЛУХАЛИ: про погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств усіх форм власності.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Взяти до відома інформацію Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики С. Тігіпка щодо розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

4.2. Створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо створення фонду гарантування виплати заробітної плати із можливістю наповнення його за рахунок перерозподілу єдиного соціального внеску (зменшення розміру внесків до одного або декількох фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування з віднесенням його до фонду нарахування виплати заробітної плати), а також здійснення відповідних розрахунків.

 V. СЛУХАЛИ: про компенсацію за затримку виплати заробітної плати та про розроблений профспілками проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати”.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Провести консультації із СПО профспілок та СПО роботодавців щодо положень проекту Трудового кодексу України, у тому числі питання щодо відповідальності роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати.

5.2. У разі недосягнення сторонами узгодженого рішення щодо відповідальності роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати у проекті Трудового кодексу, розробити окремий законопроект для врегулювання зазначеного питання.

5.3. Опрацювати питання механізмів приховування роботодавцями виплати заробітної плати (сплата податків та внесків без виплати заробітної плати тощо).

VІ. СЛУХАЛИ: про визначення прожиткового мінімуму та врахування у розмірі прожиткового мінімуму суми податку на доходи фізичних осіб.

ВИРІШИЛИ:

6. Мінсоцполітики здійснити заходи щодо підготовки та проведення найближчим часом наради у Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка для розгляду питання щодо врахування у розмірі прожиткового мінімуму суми податку на доходи фізичних осіб та оприлюднення на сайті Мінсоцполітики величини прожиткового мінімуму у відповідності з рішенням Конституційного суду.

 VІІ. СЛУХАЛИ: про проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” (щодо відновлення соціальних гарантій працівників охорони здоров’я) та про виконання норм законодавчих актів щодо гарантій педагогічним, медичним працівникам, працівникам культури сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа на забезпечення їх безоплатним житлом з опаленням і освітленням.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Мінсоцполітики опрацювати спільно з профспілками раніше підготовлений законопроект щодо впорядкування пільг по окремим категоріям державних службовців.

7.2. Взяти до відома інформацію представника Мінсоцполітики, що порушене питання по відношенню до пенсіонерів із числа зазначених осіб є вирішеним.

7.3. Здійснити заходи щодо підготовки та проведення наради у Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка за участю представників Мінфіну, всеукраїнських профспілок працівників культури, працівників освіти і науки, працівників охорони здоров’я, працівників соціальної сфери, працівників державних установ для розгляду питання щодо запровадження механізму адресного надання пільг особам, які мають на них право за професійною ознакою, у тому числі у сільській місцевості та селищах міського типу. Результати отриманих домовленостей реалізувати під час підготовки змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

7.4. Підготувати пропозиції щодо запровадження механізму адресного надання пільг особам, які мають на них право за соціальною ознакою.

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: про обмеження застосування запозиченої праці та застосування нетипових форм зайнятості.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Взяти до відома інформацію Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка про проведення 5 квітня презентації проекту Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція).

8.2. Рекомендувати Профспілці трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України надати свої пропозиції та зауваження до законопроекту щодо використання аутстафінгу.

8.3. Під час обговорення проекту Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція), яке буде здійснюватись впродовж місяця після його презентації, додатково обговорити за участю представників СПО профспілок питання використання аутстафінгу.

 

ІХ. СЛУХАЛИ: про проведення тристоронніх консультацій із сторонами соціального діалогу з питання підвищення пенсій з 1 березня ц.р. у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні у 2011 році.

ВИРІШИЛИ:

9. Забезпечувати дотримання процедури погодження із сторонами соціального діалогу проектів актів Кабінету Міністрів України.

 

Х. СЛУХАЛИ: про доопрацювання та подання для внесення Президентом України як невідкладного законопроекту про запровадження податку на багатство та збору на офшорні операції.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Взяти до відома інформацію Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка про проведення 5 квітня ц.р. наради у Прем’єр-міністра України М. Азарова з розгляду зазначеного законопроекту.

10.2. Мінсоцполітики після проведення наради у Прем’єр-міністра України                   М. Азарова надати СПО профспілок для розгляду проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство”.

 

ХІ. СЛУХАЛИ: про внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної допомоги.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Підтримати пропозицію СПО профспілок щодо внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної допомоги (стосовно обчислення сукупного доходу сім’ї для призначення окремих видів соціальної підтримки населення без врахування сум сплачених податків та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування).

11.2. Мінсоцполітики опрацювати питання стосовно переліку допомог та здійснити розрахунки щодо запровадження з 2013 року Методики обчислення сукупного доходу сім’ї без урахування в ньому сум сплачених податків та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

11.3. Зазначені пропозицій внести Мінфіну для врахування у проекті Державного бюджету України на 2013 рік.

 

ХІІ. СЛУХАЛИ: про зміни механізму надання пільг з проїзду шляхом запровадження адресної грошової виплати окремим категоріям громадян на оплату послуг пасажирського автотранспорту.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Створити робочу групу для підготовки пропозицій щодо зміни механізму надання пільг з проїзду шляхом запровадження адресної грошової виплати окремим категоріям громадян на оплату послуг пасажирського автотранспорту.

12.2. Провести консультації з Мінінфраструктури щодо можливості використання зазначеного механізму через єдину соціальну картку.

 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: про прискорення прийняття постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку робіт з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці”.

ВИРІШИЛИ:

13.1. До 6 квітня ц.р. надати СПО профспілок для розгляду проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку робіт з особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці”.

13.2. Після завершення процедури погодження зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України доповісти Віце-прем’єр-міністру України – Міністру соціальної політики України С. Тігіпку.

 

ХІV. СЛУХАЛИ: про міжгалузеві проблемні питання бюджетної сфери.

ВИРІШИЛИ:

14.1. Підготувати пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2013 рік та, у разі можливості, внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” щодо передбачення видатків на охорону праці та на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи.

14.2. Мінсоцполітики опрацювати за участю представників СПО профспілок питання щодо можливості виділення окремого коду економічної класифікації видатків на охорону праці та на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи.

14.3. Після опрацювання з СПО профспілок зазначеного питання підготувати та провести нараду у Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики України С. Тігіпка за участю представників Мінфіну та Казначейства.

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціальної політики України

 

 

Керівник Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів

та соціального діалогу на національному рівні,

Голова Федерації профспілок України

 

 

_____________ С. Тігіпко

________Ю. Кулик

 

 

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

21.10.21
Дії профспілок після акції протесту
19.10.21
Перемовини представників від Всеукраїнської акції протесту в парламенті
усі новини

Календар подій

Попередні October - 2021 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203
04050607080910
11121314151617
18
19
20
21
2324
25262728293031

Фотодокументи