Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

Меморандум "Про взаємодію та співпрацю"

                             МЕМОРАНДУМ

                       Про взаємодію та співпрацю

30 квітня 2010 року                                                                    м. Львів

Львівська обласна державна адміністрація в особі голови Горбаля Василя Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Об’єднання профспілок Львівщини в особі голови Дацька Романа Михайловича, що діє на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», керуючись принципами законності, рівноправності, конструктивності та взаємної поваги, уклали між собою даний Меморандум про наступне:

1. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів рівноправності, взаємної відповідальності, поваги та конструктивного діалогу під час вирішення найважливіших питань соціально-економічного, виробничого, фінансового та іншого характеру, що прямо чи опосередковано стосуються прав і охоронюваних законом інтересів людини праці.

2. Кожна із Сторін цього Меморандуму гарантує, що сприятиме іншій його Стороні (в межах наданої компетенції) у ефективній реалізації своїх повноважень та вживатиме всіх можливих заходів, спрямованих на забезпечення росту доходів громадян, створенні нових робочих місць, своєчасній та повній виплаті заробітної плати, погашенні існуючих зарплатних боргів та недоїмки до бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, мінімізації негативних наслідків скорочення робочої сили із об’єктивних фінансово-економічних причин, усунення порушень трудових і соціально-економічних прав і гарантій працюючих підприємств, організацій області та здійсненні постійного державного та громадського контролю за їх дотриманням.

3. Взаємодія та співпраця Сторін здійснюватиметься в рамках:

3.1. Напрацювання спільних пропозицій та зауважень до проектів законів й інших нормативно-правових актів, підготовки та затвердження регіо-нальних та місцевих програм соціально-економічного характеру, вирішення питань налагодження вироб-ництва промислової продукції, зайнятості, оплати праці, формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні, сплати податків та інших обов’язкових платежів.

3.2. Спільного вирішення питань забезпечення росту номінальної та реальної заробітної плати працюючих, реалізації політики цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, перевезення пасажирів транспортом загального користування, боротьби із нелегальною зайнятістю та необґрунтованим скороченням робочих місць, будівництва об’єктів соціального житлового фонду, надання дотацій та іншої фінансової підтримки суб’єктам господарювання, проведення дитячого оздоровлення та відпочинку.

3.3. Розробки та впровадження ефективного механізму цільової підготовки фахівців для потреб підприємств всіх галузей економіки області, мо-рального та матеріального заохочення молодих спе-ціалістів і вчених, пільгового кредитування житлового будівництва, створення здорових та безпечних умов праці на виробництві, забезпечення належного фінансування комплексних програм в галузі охорони праці та здоров’я працюючих, збереження та розвитку установ промислової медицини, повного відшкодування працюючим заподіяної на виробництві шкоди тощо.

3.4. Здійснення постійного та спільного моніторингу ситуації із оплати праці, виплати пенсій та інших соціальних допомог, атестації робочих місць, повного виконання господарюючими суб’єктами області вимог Генеральної, галузевих та регіональної угод і колективних договорів, ініціювання та самостійне притягнення до передбаченої законом відповідальності винних посадових осіб, в тому числі проведення спільних перевірок дотримання трудового, житлового, пенсійного та інших видів законодавства, заслу-ховуванні звітів керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати та внесків на соціальне страхування.

3.5. Створення спільних комісій, робочих груп, проведення нарад, круглих столів для підготовки та вирішення найважливіших питань виробничого та соціального характеру, розробки проектів окремих регуляторних актів, програм розвитку трудового потенціалу, ініціювання надання дотацій, додаткових пільг і гарантій сумлінним працедавцям.

3.6. Ведення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, працедавців і трудових колективів, надання практичної та методичної допомоги зацікавленим особам, висвітлення позитивних прикладів роботи облдержадміністрації, підприємств та профспілкових організацій в засобах масової інформації.

3.7. Організації зустрічей, нарад, конференцій, семінарів для обговорення проблемних питань розвитку виробництва, підвищення економічної активності, кредитування, зайнятості та заробітної плати, росту продуктивності праці, фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, приватизації, боротьби з тіньовою економікою та нелегальною зайнятістю.

 3.8. Розгляду та вирішення будь-яких інших питань, що стосуються предмета цього Меморандуму.

4. Сторони зобов’язуються діяти в межах діючого законодавства і вживати дієвих заходів з метою досягнення позитивних результатів взаємодії та співпраці.

5. Кожна із Сторін зобов’язується впродовж місяця після підписання Меморандуму довести його до відома своїх територіальних підрозділів, членських профспілкових організацій та інших зацікавлених осіб.

6. Для вирішення питань, що не врегульовані або недостатньо врегульовані даним Меморандумом, Сторони керуються чинним законодавством України.

7. Меморандум складено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу, діє впродовж невизначеного терміну та набуває чинності з дня його підписання.

Голова Львівської обласної
державної адміністрації                                       Горбаль В.М.

Голова Об’єднання
профспілок Львівщини                                         Дацько Р.М.

Актуально

Реформи охорони здоров’я України....

Приймальня

Новини

21.06.18
Розподіл коштів на первинну медичну допомогу в ІІІ кварталі 2018 року
19.06.18
Літургія в Архикатедральному соборі святого Юра з нагоди Дня медичного працівника
усі новини

Календар подій

Попередні June - 2018 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 010203
04
05
0607080910
11
12
13
14
151617
18
19
20
21
222324
252627282930 

Фотодокументи